Polish English French German Russian Spanish

Nawiedzony Grobowiec

Nawiedzony Grobowiec - mapka okolicy

Na cmentarzu, sąsiadującym ze starą, opuszczoną wioską zaczęło się dziać coś niepokojącego. Miejscowy kapłan z wioski „Wilcze Doły” posłał list do swojego przełożonego w mieście, z prośbą o przysłanie odpowiednich ludzi do zbadania sprawy. Lokalny zarządca zamknął się w swoim dworze i jest niechętny jakimkolwiek działaniom na nekropolii, która kryje szczątki jego przodków. Poszukiwacze przygód – nawet jeśli nie są wezwaną ekipą, będą za nią z początku brani.

Nawiedzony grobowiec, został napisany jako wstępna przygoda do hacka mechaniki Freeform Universal – FUDD. Z tego względu zawiera przykładowy zestaw bohaterów oraz wprowadzające akcje dla nich w karczmie. Powinno to pozwolić osobom, dla których jest to nowa mechanika na zapoznanie się z systemem testów i możliwościami postaci.

Nie ma żadnych przeciwwskazań by rozegrać ten scenariusz z udziałem innego zestawu bohaterów lub innej ilości osób. Być może okoliczności wymuszą lekką modyfikację poziomów trudności wyzwań, jednak decyzja czy tak ma być leży po stronie Mistrza Gry.

Poniższą przygodę można poprowadzić również na klasycznym Freeform Universal a po lekkich modyfikacjach prawdopodobnie w większości systemów pochodnych i pokrewnych.