Polish English French German Russian Spanish

Oddział Specjalny - karta postaci

FUNT, karta postaci - Oddział Specjalny

Dwustronna, dedykowana do settingu "Oddział Specjalny", karta postaci do systemu FUNT RPG.

  • Format: A4
  • Pierwsza strona: charakterystyki bohatera / bohaterki
  • Druga strona: skrót zasad, przykłady atrybutów, schemat tworzenia postaci