Polish English French German Russian Spanish

Jeden za wszystkich...

Jeden za wszystkich...

"Jeden za wszystkich..." to mikro setting i wprowadzająca do niego przygoda, przeznaczona do rozegrania w systemie FUNT RPG lub Cent RPG. Alternatywny, XVII-wieczny świat, wzorowany na "Trzech Muszkieterach" Aleksandra Dumasa. Francja targana jest konfliktami religijnymi (hugenoci, wspierani przez angielskich protestantów kontra katolicy – trwa oblężenie la Rochelle). Postacie grających są Muszkieterkami i Muszkieterami lub odbywają służbę w pałacowej gwardii. Uzbrojone w zimną stal, odwagę i honor, wezmą udział w knowaniach mistycznych sił, przeważając szalę zwycięstwa na jedną ze stron.