Polish English French German Russian Spanish

Magia

Magia na Międzykontynencie jest elementem codzienności, co nie znaczy, iż byle prostak jest w stanie jej w pełni używać. Można podzielić ją na powszechną, stosowaną w życiu codziennym (np. w formie obyczajów, talizmanów, sposobów zabezpieczenia przed stworami Onego etc.) oraz wyższą – wykładaną na uczelniach i uniwersytetach. Ta ostatnia, jest dzielona na poszczególne kierunki, które cieszą się mniejszym lub większym szacunkiem.

Sami adepci magii są traktowani nieufnie, niekiedy pogardliwie. Częstokroć muszą się tłumaczyć ze swych działań przed władzami. Ich znaczenie powoli jest odbudowywane. Praktyczna magia jest w większości pod kontrolą kapłanów – świętców Reha i zakonu Tępicieli. Magia bojowa jest zakazana, z wyłączeniem Tępicieli.

Tworząc bohatera, który zajmuje się magią, wybierz jego specjalizację. Tylko rzucanie zaklęć z zakresu opanowanych specjalizacji pozwala na dodanie do rzutu kostki ułatwienia. Pozostałe zaklęcia, choć są dostępne, nie podlegają ułatwieniu. Osoby, które nie są przeszkolone magicznie i zamierzają podjąć próbę używania zaklęć lub przedmiotów wymagających umiejętności magicznych, otrzymują dodatkową kostkę utrudnienia do testów związanych z takim działaniem. Rozwijając postać, możesz dodawać kolejne specjalizacje jako atuty, tak samo, jak konkretne zaklęcia. Rzucanie zaklęcia znanego jako atut, z opanowanej specjalizacji daje dwie kostki ułatwienia.

Na Akademiach Magicznych wykładane są następujące kierunki: iluzje, magia katowska, magia lecznicza, magia pogody, przemiany, uroki

Świętcy Reha i Tępiciele mają swoje szkoły, w których poza powyższymi wykładana jest również magia praktyczna i bojowa.

Do zakazanych sztuk magicznych, poza wykorzystaniem mocy Onego należy bezpośrednie oddziaływanie na umysł i wiedźmiarstwo.

Moc Onego

Skutki pojawienia się mocy Onego na Międzykontynencie są nadal niezwykle groźne. W ogólności przyjmowana jest zasada „Nie zbliżaj się, a nie będzie kłopotów”. Po kilkunastu wiekach ludzie wypracowali zwyczaje i zachowania, które chronią ich, przynajmniej częściowo. Na całym świecie jest pełno miejsc, w które „się nie chodzi”, „nie zagląda”, „omija się” etc. O potworach Onego się nie rozmawia, powszechny bowiem jest przesąd, że może je to przywołać. Domy, zwłaszcza na terenach Rohirry, budowane są jak małe forty. Wyruszenie zaś w podróż bez srebrnego talizmanu lub kilku, to objaw głupoty bądź próby samobójczej. Suminorczycy noszą ze sobą zazwyczaj minimum trzy. Ostrożne szacunki pozwalają przyjąć, że jest to pod kątem obrotów trzecia gałąź gospodarki – zaraz za rolnictwem i metalurgią. Trudnią się nią mistrzowie czarów, tworzący swe dzieła na zamówienie, ale funkcjonują również manufaktury, robiące je „na wagę”, artyści, domorośli amatorzy, partacze i zwykli oszuści. Ci ostatni pozostają najczęściej bezkarni z tego powodu, że gdy już dojdzie do spotkania z potworem Onego, to klient niezwykle rzadko ma szansę na złożenie reklamacji. Większym problemem od wyłudzaczy są magowie, którzy swą moc chcą wykorzystać do złych celów i to oni są bezwzględnie ścigani przez prawo.

Uniknięcie dzieł Onego jest relatywnie proste. Wystarczy nie przebywać poza domem po zachodzie słońca i uważać na polach w okresie żniw. Mieszkańcy wsi, mają zresztą swoje sposoby na południce. Niestety równie proste jest dostanie się pod jego wpływ. Czasami wystarczą silne, negatywne emocje. Ludzie zdesperowani i skrzywdzeni również narażeni są na pokusę sięgnięcia po nią. Stworzenie potwora Onego jest proste, a ten pod wpływem uroku nie będzie zważał na osoby postronne. Inna sprawa, że po wykonaniu zadania, taka bestia często wraca po swego twórcę, o ile on sam wcześniej nie popełni samobójstwa lub nie ulegnie odczłowieczeniu.

Moc Onego daje bardzo duże możliwości. Kusi nimi, wabiąc potęgą. Stoi jednak sama sobie na przeszkodzie, wpływa bowiem na swoich użytkowników tym bardziej, im większy z niej robią użytek. Na niezamieszanych obszarach natknąć się można na domostwa, których właściciele nie pamiętając własnego imienia, nie znają też celu, jaki im na początku przyświecał. Włóczą się jedynie pomiędzy ogryzionymi resztkami swojej służby i rodziny.

Jednym ze skuteczniejszych, sposobów przeciwko tworom Onego jest Yev. Wykonana z tego stopu miedzi i srebra broń jest bardzo skuteczna (Jeśli jest elementem wyposażenia, daje 2 kostki ułatwienia, jeśli zwykłym przemiotem - jedną). Jej wadą jest jednorazowość. Po użyciu rozpada się (zazwyczaj wewnątrz ciała potwora).